• solveig.rob

Det friske i det syke


Hvordan hjelpe mennesker som har utfordringer eller som sliter med sykdom? Ungdommer som har utfordringer på skolen får gjerne en ADHD diagnose, eller en annen diagnose. Mennesker som har andre utfordringer eller sliter på ulikt vis får gjerne diagnosen personlighetsforstyrrelse eller angst og depresjon osv. Dessverre føler alt for mange at hjelpeapparatet ser mer diagnosen enn personen bak diagnosen.

Jeg har en diagnose, «tilbakevendende angst og depresjon». En diagnose som i seg selv er ganske deprimerende. Den sier jo på en måte at jeg vil bli dårlig igjen. Tilbakevendende. Men jeg ER ikke min diagnose! Jeg er Solveig med mangler og svakheter, MEN jeg har også potensiale. Jeg trenger at helsevesenet, og mennesker rundt meg generelt kan lete etter og framelske mine potensialer framfor å lete etter feil og mangler.

Hvorfor spør en ikke heller om hva som skaper helse mer enn hva som skaper sykdom? Det viktigste må være: «Hva trenger denne pasienten for å bli bedre?» og «Hva kan vi gjøre for å hjelpe?» I skolen også må man se mer etter potensiale og kvaliteter hos den som sliter og framelsker det, mer enn å stille en diagnose og lete etter feil og mangler.

Mange opplever at en blir sin diagnose. «Der er hun med ADHD» eller «Der en han scizofrene. Man er så mye mer enn sin diagnose!! Og man trenger å bli sett for alt man kan og får til mer enn for utfordringene.

Selv om jeg har en tilbakevendende diagnose har jeg vært bra mange år nå. Hvorfor? Jo fordi jeg har lært meg å fokusere mer på det friske enn det syke i meg. Fordi noen har hjulpet meg å framelske det. Hvis jeg går rundt hver dag og er redd for å få angst igjen så får jeg det! Da får jeg angst for angsten. La oss fokusere mer på det friske enn det syke i oss!

Et ordtak sier: «Gi en sulten mann en fisk og han er mett i dag, eller lær en sulten mann å fiske og han er mett hver dag.» Når jeg er syk trenger jeg ikke bare en tablett for min diagnose. Jeg trenger å få hjelp til å finne det friske i meg slik at jeg kan klare meg selv dag etter dag. Finne potensiale, oppleve mestring. Jeg trenger hjelp til å lære å fiske mer enn å bare få en fisk i ny og ne. La oss hjelpe hverandre å finne det friske i oss, finne potensiale. For det er der!! Det er bare det at det ikke letes etter det alltid, men det er der. Det friske er der alltid!!


Tidligere publisert i lokalavisen Askøyværingen


52 visninger