• solveig.rob

Hvordan hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer?


Å være pårørende til en som sliter psykisk kan være veldig utfordrende. Det kan være veldig fortvilende å stå på sidelinjen og det er vanskelig å vite hva en best kan gjøre for å hjelpe. En ønsker å hjelpe, men når ikke inn. En ønsker å hjelpe men blir ikke hørt. Eller en ønsker å hjelpe men føler at alt en gjør blir feil. Man føler seg rett og slett maktesløs.

Ofte blir deprimerte mennesker sett på som svake mennesker. Egentlig er de det motsatte; mennesker som har vært sterk for lenge. Og det siste man trenger å høre når man sliter med depresjon er ordene: «Nå må du ta deg sammen». Det er gjerne nettopp det man har gjort i lang tid. Tatt seg sammen igjen og igjen, og så møter en til slutt veggen med ett smell.

Hvordan kan den som står på sidelinjen best hjelpe?

Prøv å sette deg inn i hva det vil si å ha depresjon og angst eller annen psykisk sykdom. Les litteratur, snakk med andre som har opplevd dette.

Råd fra en som selv har erfaring med depresjon er flere. Prøv å godta at det tar tid. Depresjoner tar tid og det er lett å bli utålmodig. Godta at en ikke får normale reaksjoner og vise omtanke framfor det å komme med konfrontasjoner. Heller kom med innspill enn råd.

Hvis en vil ha vedkommende med ut på tur; tilby å gå sammen! Isteden for sterke oppfordringer til den som er deprimert som: «Nå må du komme deg ut av sofaen og gå deg en tur», så tilby heller å gå tur sammen. Gi anerkjennelse og støtte, hjelp med praktiske ting. Og let etter lyspunkt. Formidle lyspunkt, små og store.

Det er krevende å være pårørende. Husk å ta vare på deg selv midt i alt. Ta deg tid til ditt eget liv og gjør dine egne ting. Plei deg selv! Og som i andre områder av livet, så kommer man langt ved å være et medmenneske. Medmennesker er den beste medisin!

Tidligere publisert i Askøyværingen.


23 visninger