• Odd Volden

Noen innspill til Olav Kasland - ny styreleder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

Dette innlegget har tidligere vært publisert på min Facebook-profil.

...

I dag (14. mars 2018) leder Olav Kasland sitt første styremøte i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Jeg nøler ikke et sekund med å antyde at det kan være en milepæl, ikke bare for brukerperspektivet på psykisk helsefeltet, men for det norske psykisk helsefeltet i sin helhet.


Olav Kasland (født 8. juni 1961) er, i følge Wikipedia "...en norsk politiker fra Bø i Telemark som representerer Venstre. Han har vært ordfører i Bø siden 2011 og ble gjenvalgt i 2015....Olav Kasland er utdannet sosionom og var regiondirektør i Forbrukerrådet før han ble valgt til ordfører."


Olav Kasland også har vært generalsekretær i Mental Helse - han har altså allerede god kjennskap til psykisk helse-feltet.


Det er tre åpenbare grunner til at Olav Kasland kan gjøre en forskjell:


1. Han er utdannet sosionom. Sosionomer er, til tross for at mange trender de siste femti årene peker i retning av å øke oppmerksomheten omkring sosiale modeller og sosiale faktorer knyttet til psykisk helse, uhelse og psykososiale funksjonsnedsettelser, en utrydningstruet rase på psykisk helsefeltet.


Jeg har en gang oppsummert det slik: "Det er for mye helse i psykisk helse". Med det mener jeg at leger, psykologer og sykepleiere, med god hjelp av helsemyndighetene, langt på vei har har lykkes i å fjerne sosialt arbeid fra feltet. Olav Kasland bør være oppmerksom på dette fra dag 1.


Nasjonalt senter for erfaringskompetanse (NSE) har i mye av sitt virke i praksis betydelig oppmerksomhet rundt betydningen av sosial støtte, recovery, m.m., men jeg savner, her, som på flere områder, en overordnet analyse av dette forholdet. Det gjør antakelig arbeidet vanskeligere internt i NSE, og det gjør det i hvert fall nesten komplett umulig for utenforstående og samarbeidspartnere å vurdere senterets prioriteringer.


Noe av det første Olav Kasland bør gjøre som styreleder i NSE, er å ta med seg styret og staben på studietur til ULOBA i Drammen. Dette kan samkjøres med et møte med to sentrale norske intellektuelle og forkjempere for antidiskriminering: Berit Vegheim og Ann Kristin Krokan. Jeg tror jeg kan garantere at det vil være en tankevekker. Et senter som NSE kan rett og slett ikke være bekjent av å ha et så lemfeldig forhold til den sosiale modellen, til funksjonshemmedes innsatser, historisk og samtidig, og til antidiskrimineringsperspektivet, som senterets virksomhet til nå har båret bud om.


2. Olav Kasland er en rutinert politiker i en maktposisjon. Det betyr at han bør være fullt ut i stand til å påvirke, ikke bare senteret han nå skal være styreleder for, men også føringene for senteret / byråkratiet rundt senteret. Olav Kaslands parti, Venstre, er i regjering, og det er liten grunn til at den liberale Kasland skal sitte stille og se på at NSE graver seg dypere og dypere inn i et virke som lydig del av den norske helseforvaltningen.


3. Det aller viktigste, og det som virkelig skiller Olav Kasland fra det store gross av aktører på psykisk helsefeltet, er likevel hans erfaring fra Forbrukerrådet. Jeg har truffet Olav Kasland noen ganger i ulike sammenhenger siden han var generalsekretær i Mental Helse, og jeg har ofte tenkt på at han en gang fortalte at han, nettopp med bakgrunn i sin stilling i Forbrukerrådet, hadde grublet lit på om / hvordan forbrukertenkningen i større grad kunne bringes inn i psykisk helsefeltet.


NSE har så langt vært lite interessert i brukerperspektivet, både på teoretisk og praktisk nivå. Dette gjør senteret langt mindre tydelig og interessant enn det burde være.


NSE har vært produktive, og mye av det de har gjort, har holdt høy kvalitet, på sine premisser. Men det er ikke tvil i min sjel om at Olav Kasland, hvis han har har motivasjonen til det, kan løfte senteret opp på et helt nytt nivå.


Lykke til, Olav!

...

Er det Olav Kasland som er det berømmelige lyset i tunnelen?

44 visninger