• solveig.rob

To dager uten bekymring!


Bekymring er en av livets verste fiender. Bekymring kan ødelegge dager som kunne vært gode og hendelser som kunne gitt glede. Hvis en går og grubler, tenker og bekymrer seg konstant blir livsgleden mindre. En blir også tappet for energi. Det meste vi bekymrer oss for vil ikke skje. Og bekymringene har likevel tatt tid og krefter fra oss. Jeg har lest at barn ler i gjennomsnitt 400 ganger pr dag, mens vi voksne ler kun 14 ganger daglig. Hva skjedde underveis? Vi ble voksne og begynte å bekymre oss! Barn er mer lykkelig fordi de ikke tenker på hva som kan gå galt.Vi voksne bekymrer oss alt for mye. Av alle våre tanker er 85 % bekymringstanker. Er det slik at vi tror bekymringer er forsikring mot ulykker? At hvis jeg bekymrer meg masse så vil ting ordne seg bedre enn hvis jeg ikke bekymrer meg? En vanlig antagelse, spesielt hos deprimerte er at man kan løse problemer ved å tenke på dem. Resultatet blir ofte det motsatte.

Hvis man ligger i sengen og bekymrer seg blir bekymringene større og flere. Sengen stjeler krefter om en blir liggende der våken i timevis.

Bekymringer kan også bli til angst. Det har jeg erfart. Bekymring ble til grubling, grubling ble til tankekjør og tankekjør ble angst. Det er lett å komme inn i en vond sirkel slik. En får angst for angsten. Min vei ut av angsten ble klatring. Jeg måtte flytte fokus og klatret meg ut av angsten. Man kan nemlig ikke ha tankekjør og grubling i klatreveggen. Fokuset er på hvert steg mot toppen.

Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med for trange sko, sa en venninne en dag. Flytte fokus. Bekymringer er nemlig som en gyngestol. De gir meg noe å gjøre, men de får meg intet sted.

Professor og forsker Karl Pillemer har forsket på hva folk flest angrer mest på i livet. Ved hjelp av 1500 personer over 65 år ville han prøve å finne noen svar på dette. Det var ett svar som gikk igjen i ulike variasjoner blant ca. 1200 av de 1500 spurte: «Jeg skulle ønske jeg ikke hadde brukt så mye av livet mitt på å bekymre meg!» Rådet disse gir er at å bekymre seg er bortkastet tid, i den allerede begrensete tiden vi lever i. De anbefalte mer tid på reel problemløsning og mindre tid på bekymring.

Robert Burdette sier at det er to dager du ikke skal bekymre deg; Dagen i går og dagen i morgen! Tenk om vi kunne leve mer her og nå. Det er forskjell på å fylle dagene med liv og livet med dager. La oss fylle dagene med mer liv og mindre bekymring!


Øyeblikkene er så viktig. De små verdifulle øyeblikkene. La oss ta mer vare på dem! Det er ikke noe bedre tidspunkt å være lykkelig på en akkurat nå. I dag begynner resten av mitt liv, og resten av ditt liv! I dag kan jeg være i tilstede i øyeblikket, og le litt mer enn 14 ganger. Jeg kan legge vekk bekymringene for de er til ingen nytte. Bekymring tar ikke vekk morgendagens problemer, de tar kun vekk dagens fred.

65 visninger