• Ronny René

Vi trenger flere unge inn i erfaringsarbeidet
I går var jeg med på et seminar om unge erfaringskonsulenter i Oslo. Her ble det presentert erfaringskonsulenter fra flere bydeler i Oslo, og de snakket om hva de gjorde, hva det å jobbe som ung erfaringskonsulent hadde gjort for dem, og fremtidsmål i jobben. Det som slo meg var hvor utrolig reflekterte og ydmyke disse unge erfaringskonsulentene var. Ydmyke i sin væremåte og fremstilling, og reflekterte rundt sin egen person og hva det å jobbe som erfaringskonsulent hadde gjort med dem. Samtlige som sa noe fra scenen var innom egne prosesser, og hvordan det å jobbe som ung erfaringskonsulent hadde fått dem til å vokse som mennesker. Jeg ble rett og slett imponert, og veldig glad. Her har vi som er litt eldre erfaringskonsulenter veldig mye å lære, for min erfaring er at det ikke nødvendigvis er slik alle steder rundt omkring i kommunene. Jeg vet ikke om dette er et spesielt fokus hos de unge erfaringskonsulentene i Oslo, men noe var det.

I min tidligere jobb som prosjektleder i utviklingen av likemannstjenester i Telemark og Vestfold, så ble vi etter hvert klar over at for å kunne jobbe som likeperson, så måtte erfaringen gjøres om til kunnskap. Det er det disse unge erfaringskonsulentene så ypperlig forklarte med sine ord, hvordan de faktisk hadde gjort erfaringen sin om til kunnskap, og at det å utvikle seg og vokse som mennesker, er en avgjørende forutsetning for å få dette til. Dette omtales ofte som en taus, underforstått kunnskap. I prosjektene mine har vi definert denne tause kunnskapen som gjenkjenning, empati og troverdighet.

Dette seminaret lærte meg mer om å forstå erfaringsarbeid enn noen fagperson/professor kunne gjort. Vi trenger flere unge inn i erfaringsarbeidet, i råd og utvalg, og det kommer jeg til å jobbe for, fra og med i går.

77 visninger